Články

Tak a máme to tu termíny Letného tábora na leto 2016 vám úž visia.!!

Oznamujeme našim klientom že od 1.7.2016 sa zmenili ceny za rekreačnú jazdu .

Členovia klubu majú tréningové hodiny určené podľa pravidiel a stanov klubu JK MONTY RANČ.

Zmluvné ceny za jazdy detí v Letnom tábore  2016 sa nemenia.