Chov Shagya arab

dorast1pastva

Shagya Arab má byť pohľadný, vyvážený, s ušľachtilým výrazom, dobre tvarovaným krkom jazdeckého koňa, nápadnou hornou líniou, dlhým zadkom. Končatiny sa požadujú kostnaté, v kĺboch suché. Veľký význam je kladený na priestrannú, elastickú a korektnú mechaniku vo všetkých troch základných chodoch. Je nutné dosahovať palicovú mierku od žrebec 154 cm, obvod holene nie menšia ako 19,5 cm, kobyla: pm ,151 cm, oh, 18,6cm. Je vhodný pre vädššieho aj ťažšieho jazdca. Je vytrvalý má prirodzené skokové vlastnosti, hodí sa k záprahovým účelom, svojím zovňajškom temperamentom a charakterovými vlastnosťami spĺňa požiadavky ušľachtilého, výkonného, rodinného, vychádzkového koňa, taktiež súťažného, vhodného aj na vytrvalostné jazdenie.

História Shagya – araba

Typickým predstaviteľom koní východného typu je arabský kôň. V Európe sa stal známi už v dobách stredoveku, kedy bojovníci križiackych výprav ukoristili v Oriente arabské kone, ktorými zušľachťovali domáce plemená koní. Kone orientálneho pôvodu, sa do Uhorska dostávali už v 5. storočí pri nájazdoch Avarov a Húnov, a v 16.storočí pri obsadzovaní krajiny Turkami.V tomto čase začali v Uhorsku vznikať súkromné žrebčíny, v druhej polovici 18. storočia vojenské žrebčíny.

Cieľom bolo vytvoriť koňa európského typu, kostnatejšieho, mimoriadne tvrdého, s korektným fundamentom, využiteľného k viacerým účelom.

Pri príležitosti konferencieWAHO/ Word Arabian Horse Organization/ v Hamburgu bolo predložených 200 rodokmeňov ako dôkaz čistokrvnosti Shagya Arabov a následne bol Shagya arab uznaný ako špeciálne čistokrvné arabské plemeno.

Názov Shagya-arab bol po žrebcovi SHAGYA, ktorého doviezol v roku 1836 baron Eduard von Herbert do Bábolny, narodil sa v roku 1830 a bol získaný od beduínskeho kmeňa Bani Saher v Sýrii. Jeho kmeň sa rozšíril po celej Európe a dosiahol tak najvädšie zastúpenie v pôvodoch arabských koní. Kone ostatných kmeňov sú označované tiež názvom Shagya-arab, podmienkou je však že musia prislúchať k plemenným knihám žrebčínov v Radovci, Mezohegyesi a Bábolne a zodpovedať k chovnému cieľu.