Organizačné podmienky LT

Milí rodičia ! Naša organizácia organizuje aj predáva letné pobytové jazdecké tábory formou cestovnej kancelárie/ len vlastné produkty/. 

 Všeobecné a záručné podmienky účasti na LT Monty-Ranč

poistný certifikát

Zmluvné a organizačné podmienky letného tábora pre deti sú zachytené priamo na meno dieťaťa v pobytovom poukaze, ktoré obdržíte po rezervácii pobytu a úhrade Lt.

 

Pobytový poukaz, nutný k nástupu do LT k stiahnutiu: táborový poukaz23

                                                                                      zmluva LT 23

                                                                                      Potvrdenie o Pobyte LT 23

                                                                                     

                                                                                          

                                                                                       

 Opatrenia COVID -19  2021 17_06_2021_Usmernenie_zotavovacie_podujatia