Organizačné podmienky LT

Milí rodičia ! Naša organizácia organizuje aj predáva letné pobytové jazdecké tábory formou cestovnej kancelárie/ len vlastné produkty/. 

 Všeobecné a záručné podmienky účasti na LT Monty-Ranč

poistný certifikát

Zmluvné a organizačné podmienky letného tábora pre deti sú zachytené v pobytovom poukaze, zmluva o LT, ktoré obdržíte po rezervácii pobytu a úhrade Lt. prípadne si ich stiahnite tu: vytlačte a doneste so sebou k nástupu do LT  sú potrebné, oboznámte sa aj s usmernením a opatrením COVID-19

 

Pobytový poukaz, nutný k nástupu do LT k stiahnutiu: táborový poukaz20

                                                                                             zmluva LT 20

                                                                                       

 Opatrenia COVID -19  Usmernenie_zotavovacie_podujatia