Organizačné podmienky LT

Milí rodičia ! Naša organizácia organizuje aj predáva letné pobytové jazdecké tábory formou cestovnej kancelárie/ len vlastné produkty/. 

 Všeobecné a záručné podmienky účasti na LT Monty-Ranč

poistný certifikát

Zmluvné a organizačné podmienky letného tábora pre deti sú zachytené priamo na meno dieťaťa v pobytovom poukaze, ktoré obdržíte po rezervácii pobytu a úhrade Lt.

Zmluvné a organizačné podmienky LT 2019 na pobyt poukaze

Pobytový poukaz, nutný k nástupu do LT k stiahnutiu: poukaz na stiahnutie

 Opatrenia COVID -19  Usmernenie_zotavovacie_podujatia