Privátne ustajnenie koní

wahyra

  • U nás si môžete ustajniť svojho miláčika v priestranných boxoch, s možnosťou rozsiahlych výbehov a zelenej pastvy s prírodným zdrojom napájadiel na pastvinách.
  • Kvalita pastvy je podmienená pôdou, ktorá v tejto oblasti obsahuje dostatok vápnika, fosforu aj stopových prvkov. Botanická štruktúra porastu obsahuje úmerný podiel motýľokvetých rastlín. Pomer bielkovín a štruktúrových jednotiek je 1:4.
  • Táto lokalita je svojou polohou, pôdnym zložením a porastom vhodná pre pastevný odchov koní a žriebät. Taktiež sme samo dorábatelia  kŕmneho sena v tejto oblasti.
  • O Vášho koňa bude kvalifikovane postarané. V cene za ustajnenie je kŕmna dávka, ustajnenie, pastva, korektúra kopýt. Možnosť dojednať- základný výcvik, opohybovanie koňa.