Endurance ride

preteky1Vytrvalostné jazdenie – Endurance je jazdecká disciplína : kedy jazdec a kôň prekonávajú dlhé kilometre na prírodnej trati  Dvojica musí prekonať stanovenú trať o dĺžke niekoľko kilometrov čo najrýchlejšie, vysporiadať sa s prírodnými prekážkami, s počasím… Súťaž pozostáva z niekoľkých kôl,  fáz alebo úsekov trate. Na konci každého kola, a to minimálne každých 30 – 40 km, je povinná prestávka za účelom veterinárnej kontroly.  Počas celej súťaže sa dbá o to , aby nebolo ohrozené zdravie koňa, keď veterinárny lekár usúdi, že by mohlo byť ohrozené zdravie koňa, nedovolí pokračovať dvojici v súťaži.pretekyVytrvalostné jazdenie kladie vysoké nároky na koňa aj jazdca, ide o súhru dvojice. Kôň sa podrobuje skúške zdatnosti, výdrže, kondície a jeho rýchlej adaptácie. Pre jazdca to znamená mať dostatočné znalosti nie len z jazdectva ale aj z oblasti veterinárnej medicíny, výživy koní, fyziológie koní, tieto faktory  ovplyvňujú výkonnosť koňa. Kedy jeden bez druhého nemôžu dosiahnuť spoločný cieľ. Neoddeliteľnou súčasťou súťažiacej dvojice je aj podporný team-servis, ktorý zabezpečuje komfort, životné potreby zvieraťa, prípravu koňa do veterinárnej kontroly, počas povinných prestávok na trati.

Na túto disciplínu musí byť vhodný vytrvalostný kôň:, stopercentne zdravý, vytrvalý, odolný, s rýchlou adaptáciou, dobrou stavbou teľa, priestrannými a pohodlnými chodmi. Shagya araby, plnokrvné araby patria medzi najvhodnejšie plemenná.

V národných podmienkach rozlišujeme tieto stupne obtiažnosti:

Z  do 39 km
 ZL  40 – 59 km
 L  60 – 79 km
 S  80 – 99 km
 ST  100 – 119 km
 T  120 – 139 km
 TT  140 a viac km

Na svete sa vo všeobecnosti súťaže uskutočňujú na tratiach zväčša do 160 km pre jednodňové súťaže, málokedy túto vzdialenosť presahujú. História vytrvalostného jazdenia uvádza, že ako športová disciplína sa začalo jazdiť v 50 rokoch minulého storočia v Spojených štátoch a do Európy dorazila táto disciplína v 60-tych rokoch.

  1. westOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA