JK MONTY RANČ o.z. 2% z dane

Občianske združenie JK MONTY RANČ

Vážení milovníci koní, nadšenci jazdenia, chovatelia koní, spoluobčania, rodičia a priatelia!w14

Sme jazdecký športový klub zameraný na rozvoj a podporu Jazdeckého športu v disciplíne vytrvalostné jazdenie / ENDURANCE/. Ako dcérska spoločnosť vo

Katarína Rovná Monty-ranč.

Poslaním a Cieľom občianskeho združenia JK MONTY RANČ je najmä rozvíjať športové a kultúrne aktivity členov a ľudí , prispievať k ich duševnému a fyzickému rozvoju,  podpora a rozvoj jazdeckého športu, vzdelávanie detí, mládeže, ostatných občanov v oblasti jazdeckého športu, chovu koní a lásky k nim.

     Dovoľujeme si Vás  preto osloviť a požiadať o preukázanie 2%z Vami zaplatenej

dane z príjmov v prospech nášho občianskeho združenia .

Potrebné údaje:

Názov organizácie:   JK MONTY RANČ

Právna forma:           Občianske združenie

IČO:                             50141155

DIČ:                             2120242201

Sídlo organizácie:     Jilemnického 885/32, 972 13 Nitrianske Pravno,

                                    okres Prievidza,   Slovenská Republika

IBAN:                          SK34 0200 0000 0036 4046 0551

Názov banky:            Všeobecná úverová banka, a.s

Vopred Ďakujeme za preukázané prostriedky, pochopenie a Vašu podporu.

Získané zdroje využijeme v súlade s cieľmi, úlohami a stanovami

občianskeho združenia.

Ako poukázať 2% dane:

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:  Ako na to tu:ako na to k 2 percent dane v prospech JK MONTY RANČ

v skratke:

ZAMESTNANEC – POVINNE používa záväzné tlačivá:

VYHLÁSENIE Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Potvrdenie-2018-DP-2017-editovateľné (1)

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)

b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)

POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít v roku 2021 – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):

a) Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia za rok 2021

b) Dobrovoľníctvo-Príjemca za rok 2021

PRÁVNICKÁ OSOBA:

daňové priznanie právnických osôb