Kone

23

“Som kaleidoskop mysle, ponúkam svetlo, farbu, stály pohyb. Myslím, vidím, uháňam ladne a plynulo. Som stály len vo svojej nestálosti. Nespútaný svetskými okovami. Neviazaný pevne určenými cieľmi. Nezadržateľne cválam panenskou krajinou. DUCHOM NEPREMOŽENÝ – s večne slobodnou dušou.”

Ja som Kôň

 7