Skúšky Základného výcviku Jazdca

Dňa 28.5.2016 sa u nás konali Skúšky Základného Výcviku Jazdca. Všetci zúčastnený to statočne zvládli , pracovali na sebe poctivo 18 mesiacov , prešli prirodzenou selekciou, odhodlania a výdrže v láske ku koňom . Všetci si s hrdosťou môžu povedať, že majú dušu koňáka. SZVJ :)

 Monty Ranč – Nitrianske Pravno časť Vyšehradné

 Adresa: Jilemnického 885/32, 972 13 Nitrianske Pravno Okres Prievidza

Organizátor: JK MONTY RANČ o.z.

 

Termín skúšok: 28.5.2016

Miesto:  Areál Monty-Ranč Nitrianske Pravno časť Vyšehradné farma: 306517

 

Harmonogram:

9.00-10.00 prezentácia organizačné pokyny

10.00-12.00 praktická časť

12.00-13.00 teoretická časť – písomný test

13.30 vyhodnotenie

 

Zodpovedná osoba: Katarína Rovná Monty-Ranč, info@montyranc.sk tel: 0905454508

Predbežné prihlášky zasielajte na : info@montyranc.sk tel: 0905454508

 

Uzávierka prihlášok : 24.5.2016

 

Poplatok: absolventi jazdeckého kurzu 16 MONTY RANČ 20€

Ostatný 30€

Každý účastník musí prinesie vyplnenú prihlášku s lekárskym potvrdením, potvrdením o absolvovaní základného výcviku jazdca učiteľom jazdectva, trénerom jazdectva. A súhlasom zákonného zástupcu, ak uchádzač nedosiahol vek 18 rokov.

 

Tlačivá a podklady na skúšku nájdete na www.sjf.sk, Skúšky základného výcviku jazdca/SZVJ/,

 

informácie: www.montyranc.sk, info@montyranc.sk, tel: 0905454508,

Kone na skúšku z inej stajne k registrácii potrebujú doložiť PAS KOŇA s platnými veterinárnymi vyšetreniami a očkovanie proti chrípke nie staršie ako 6 mesiacov.