Skúšky Základného výcviku Jazdca 28.4.2019

Monty Ranč – Nitrianske Pravno časť Vyšehradné

 Adresa: Jilemnického 885/32, 972 13 Nitrianske Pravno Okres Prievidza

Organizátor: JK MONTY RANČ o.z.

 Termín skúšok: 28.4.2019

Miesto:  Areál Monty-Ranč Nitrianske Pravno časť Vyšehradné farma: 306517

Harmonogram:

9.00-10.00 prezentácia organizačné pokyny

10.00-12.00 praktická časť

12.00-13.00 teoretická časť – písomný test

13.30 vyhodnotenie

Zodpovedná osoba: Katarína Rovná Monty-Ranč, info@montyranc.sk tel: 0905454508

Predbežné prihlášky zasielajte na : info@montyranc.sk tel: 0905454508

 Uzávierka prihlášok : 24.4.2019

 Poplatok: absolventi jazdeckého krúžku  MONTY RANČ 40€ +ak chcete lincenciu na 2019 za JK MONTY RANČ 12€ junior,24€senior

ustajnenie koňa 15€/box

Ostatný 40€

Každý účastník musí prinesie vyplnenú prihlášku s lekárskym potvrdením, potvrdením o absolvovaní základného výcviku jazdca učiteľom jazdectva, trénerom jazdectva. A súhlasom zákonného zástupcu, ak uchádzač nedosiahol vek 18 rokov.

Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy zúčastnených osôb a koní ani za vecné škody spôsobené tretím osobám.

Tlačivá a podklady na skúšku nájdete na www.sjf.sk, Skúšky základného výcviku jazdca/SZVJ/, aj tu  SZVJ

informácie: www.montyranc.sk, info@montyranc.sk, tel: 0905454508,

Kone na skúšku z inej stajne k registrácii potrebujú doložiť PAS KOŇA s platnými veterinárnymi vyšetreniami anémia koní nie staršie ako 3 mes. a očkovanie proti chrípke nie staršie ako 6 mesiacov.

Ponúkame možnosť  doškolovacie jazdecké lekcie u trénera Katarína Rovná t.č.0905454508 do uzávierky prihlášok za poplatok .