Chov HD

Ako na správnom ranči, nájdete tu aj pár kusov dobytka. venujeme beztrhovej produkcii mlieka, výkrmovému chovu hovädzieho dobytka plemena Charolaise – je to výkrmový úžitkový typ, srsť je takmer biela s miernymi  farebnými odtieňmi Toto plemeno sa vyznačuje väčšou produkciou svaloviny a tvorbou malého množstva tuku. Plemeno má dobré kompozičné vlastnosti aj pri krížení s inými plemenami.

V lete po pastvinách pobehujú teliatka so starostlivými mamami, až do odstavu.

Našim cieľom je produkcia biomäsa, dobytok sa pasie v prirodzených podmienkach na pastvinách bez využitia priemyselných a chemických hnojív , bez  prikrmovania výkrmových zmesí.

Po odstave mladý dobytok:

  • Jalovičky chováme na obnovu reprodukčného stáda.
  • Býčky sú zaradené do výkrmu, predávajú sa na kvalitné mäso, alebo vlastnú spotrebu. Sezónne je možnosť nákupu mäsa aj z farmy.