GDPR

Súhlas so spracovaním a ochrana osobných údajov v zmysle§13 ods.1 písm.,z zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na správu spracovanie a uchovanie osobných údajov objednávateľov, klientov….. firmy Katarína Rovná Monty-Ranč.

TU : GDPR