Crystal Cup MSVK Endurance 24.8-26.8.2018

plagat crystal

JK MONTY RANČ náš dcérsky jazdecký klub vo vytrvalostnom jazdení, organizuje preteky vo vytrvalostnom jazdení a Majstrovstvá Slovenska .

Miesto: Dostihová dráha NŽ Topoľčianky

Dňa: 24.8-26.8.2018

V týchto kategóriách: CEI**2x70km MSR-senior ,  CEI*80km,

CEIYJ*80km  MSR-junior  -

Národné : : CENJ&MJ80, CEN80, CEN60, CEN40

Uzávierka prihlášok národných :20.08.2018

prihlášky na Email: info@montyranc.sk

Všetky technické údaje nájdete v priloženom rozpise.

Informácie a prihlášky k národným pretekom :  na tel.: 0905454508, 0905453830, alebo mailom na   info@montyranc.sk

Forma prihlasovania: Variabilný Symbol: číslo licencie koňa,

                                  Poznámka pre príjemcu: Meno jazdca