Plemenný žrebec 2023

Toto pripúšťacie obdobie máme v ponuke Plemenného žrebca Shagya Arab.

kemir

kemir

Výber na kobyly: Plnokrvné araby, Shagya araby, Furiosso

Pripúšťanie:  Inseminácia čerstvým semenom na stanici, prípadne prípadne predaj inseminačnej dávky.

Bližšie informácie o spôsobe inseminácie a cene na t.č. 0905453830.

 

3844 Kemír I (Kemír – 9 SK)

Plemeno : Shagya arab

Farba : Beluš

Rok narodenia : 2010

Miery : 160 / 170 / 187 / 20,0

Stanica : Topoľčianky – Národný žrebčín, š.p. (IRC Krásny Majer)

Telefón, e-mail : 037/630 16 13-5; irc@nztopolcianky.sk

Chovateľ : Ing. P. Görözdi, Baloň

Majiteľ : K.Rovná Monty-Ranč, Vyšehradné, info. tel. 0905453838 p. Rovný

Výkonnosť : VS – Elita   Inseminácia ČS,   Výber pre Or1/1, Sh, fur

233 Kemír 2102 Kemír V
167 Siglavy Bagdady – 2
4183 O´Bajan XVIII-5 (Pici) O´Bajan XVIII (Batan)
189 Gazal XII-1